Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juli 2017

D66 en CU-SGP willen opheldering over begeleiding statushouders

Afgelopen weekend verscheen in NRC een tweeluik over de begeleiding van statushouders in Rotterdam (1, 2). De focus van de berichtgeving ligt op de gang van zaken binnen Vluchtelingenwerk. Veelal anonieme medewerkers en cliënten schetsen een zorgwekkend beeld: lange wachttijden, onvoldoende kennis en gebrekkige privacy. Ook de regels en procedures van de gemeente zouden te ingewikkeld zijn. D66 en ChristenUnie-SGP willen hierover opheldering van het college.

Vrijwilligers goed ondersteunen
D66-raadslid Nils Berndsen licht toe: “Vluchtelingenwerk draait voor een groot deel op vrijwilligers. Het is prachtig dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor statushouders. Wij hebben vertrouwen in hun inzet en goede bedoelingen. Maar als de berichtgeving uit NRC klopt, moeten we de werkwijzen misschien nog eens tegen het licht houden. Wellicht is een betere ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk.”

Minder bureaucratische rompslomp
In het artikel wordt ook kritiek geuit op de werkwijze van de gemeente zelf. Nog voor de uitkering opgestart is, zouden statushouders al een rekening krijgen voor waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing – terwijl zij doorgaans recht hebben op kwijtschelding. Het artikel stelt dat Vluchtelingenwerk nauwelijks toekomt aan het bevorderen van een snelle integratie, omdat die organisatie ‘een aanzienlijk deel van de tijd steken ophaalt die de gemeente zelf heeft laten vallen.’

Berndsen: “Wij vinden dat statushouders zo snel mogelijk moeten kunnen meedraaien in de maatschappij, zonder dat zij tegen onnodig veel bureaucratische muren oplopen. Via schriftelijke vragen willen we meer inzicht krijgen in eventuele knelpunten. Herkent het college het beeld dat in de krant wordt geschetst? En als dat zo is, hoe kunnen de problemen opgelost worden?”

Lees de schriftelijke vragen hier.