Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Inzetten op structurele aanpak straatintimidatie

Op 15 juni is in de commissie VOF gedebatteerd over het plan van aanpak straatintimidatie van het college. Robin de Roon: “D66 is blij met de aandacht voor deze problematiek. Wel plaatsen we enkele stevige kanttekeningen bij het plan van aanpak van het college. Het is te veel gericht op repressie, en te weinig op structurele, preventieve maatregelen.”

Het voorgestelde plan van aanpak van het college bestaat uit een mix van maatregelen, onderverdeeld in vier pijlers: strafbaarstelling, handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders, plegers (aanpak op straat) en campagne. Met de vaststelling van de voorjaarsnota is vastgesteld dat €690.000 beschikbaar is voor de aanpak van seksuele intimidatie op straat. Het grootste deel hiervan komt in het voorgestelde plan van aanpak voor rekening van de inzet van 4 BOA’s, die de handhaving van het voorgestelde APV-artikel op zich zouden moeten gaan nemen.

D66 vindt dat te veel nadruk wordt gelegd op strafbaarstelling. Straatintimidatie is een veelomvattend en complex probleem. Het strafbaar stellen van dit gedrag, zal het probleem niet doen verdwijnen uit de straten van de stad. Ook de geënquêteerde vrouwen uit het onderzoek, uitgevoerd door de EUR, geven aan dat zij niet verwachten dat strafbaarstelling een oplossing is voor dit probleem. Er zal structureel ingezet moeten worden op bewustwording. Daarnaast is nog maar de vraag wat de juridische houdbaarheid en de handhaafbaarheid is van strafbaarstelling van straatintimidatie in de APV. Robin de Roon: “In plaats van ons blind te staren op het straffen van daders, moeten we kijken naar structurele, preventieve maatregelen. Het aanpassen van de buitenruimte kan op sommige hotspots het verschil maken. In het plan van aanpak wordt slechts marginaal aandacht besteed aan onderwijs. We willen scholen niet met allerlei extra programma’s opzadelen, maar we denken dat hier wel een belangrijke rol voor is weggelegd. Het is logisch dat je hier dan ook middelen voor vrijmaakt.”

Uit het onderzoek dat door de EUR is uitgevoerd, is duidelijk gebleken dat seksuele straatintimidatie in Rotterdam een omvangrijk probleem is. D66 juicht het aanpakken hiervan, en het vrijmaken van middelen voor deze aanpak, toe. Maar dan moet dit wel ingezet worden op een manier die daadwerkelijk het verschil maakt. Robin de Roon: “Geen loze symboolbestrijding, maar maatregelen die structureel het verschil kunnen maken. Wethouder Eerdmans komt na de zomer met een aangepast voorstel. We zullen dan weer met hem in debat gaan en inzetten op een grotere inzet op structurele, preventieve maatregelen.”