Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juni 2017

Stand van zaken gebied- en wijkvertegenwoordiging

Op 18 mei stond het Plan van Aanpak Gebiedscommissies 2018 van het college op de agenda van de commissie Gebieden. De aanwezige woordvoerders zijn met elkaar in gesprek gegaan over hun visie op dit plan van aanpak. Discussie concentreerde zich vooral rondom de uitvoering van de aangenomen moties, zoals het voorzitterschap, de invulling van de experimenten met getrapte en gelote wijkraden en in welke gebieden hiermee geëxperimenteerd kan gaan worden. Zoals bekend maakt D66 zich hard voor experimenteren met gelote wijkraden. Veel enthousiasme is er voor het door GroenLinks en D66 ingediende voorstel om 16- en 17-jarigen kiesrecht te geven. Gerda Eeuwijk: “Dit is een ongelofelijke kans om jongeren al vroeger meer bij de politiek te betrekken. We vinden het belangrijk dat 16- en 17-jarigen actief en passief kiesrecht krijgen en dat dit integraal in de nieuwe verordening wordt meegenomen. Wel is het belangrijk om hier snel mee aan de slag te gaan, zodat jongeren hiervan ook op de hoogte zijn.”

In de vergadering van de commissie Gebieden van 15 juni zal het vernieuwde Plan van Aanpak van het college worden besproken. We zetten ons in om in deze vergadering zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de belangrijkste onderwerpen. De verordening zal echter pas na de zomer worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat er genoeg voorbereidingstijd is voor politieke partijen en andere betrokkenen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, zullen voor het zomerreces in ieder geval principebesluiten worden genomen over de invulling van het voorzitterschap en in welke gebieden experimenten met gelote en getrapte wijkraden van start gaan.