Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juni 2017

Scoren met maatschappelijke meerwaarde

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente Rotterdam gaat bij de verkoop van maatschappelijk vastgoed meer rekening houden met de maatschappelijke ambities van de koper. D66 diende hiertoe vandaag een motie in, die met steun van de hele gemeenteraad werd aangenomen.

D66-raadslid Nils Berndsen: “Als de gemeente maatschappelijk vastgoed verkoopt, moeten we in het belang van de wijken ook bekijken welke maatschappelijke behoefte daar bestaat. We kunnen vervolgens plannen van potentiële kopers toetsen aan hun maatschappelijke ambities. Dat dit goed mogelijk is, hebben we eerder gezien bij de Tuin van Noord.”

De motie vraagt het college een kader te ontwikkelen waarmee punten worden toegekend voor maatschappelijke doelstellingen van geïnteresseerde partijen. Zo kan een zorgvuldige afweging worden gemaakt, waarbij gelet wordt op financiële én maatschappelijke waarde.

Aanleiding voor de motie was de verkoop van een gemeentelijk pand in Middelland, waar nu een Huis van de Wijk en duurzame ondernemers gevestigd zijn. De projectontwikkelaar is van plan er een zorgcentrum met apotheek te vestigen. Dit plan stuitte op bezwaren, omdat hiermee een deel van de maatschappelijke waarde in de wijk verloren gaat. De gemeente heeft in dit geval wel onderzocht welke maatschappelijke behoefte er in de wijk bestaat, maar hier uiteindelijk onvoldoende rekening mee gehouden bij de verkoop.

De fractie van D66 is van mening dat het – hoe betreurenswaardig ook – nu te laat in het proces is om de verkoop van dit pand nog tegen te houden. Met deze motie wil de fractie ervoor zorgen dat de maatschappelijke ambities in de toekomst beter worden meegewogen.