Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juni 2017

Enquêtecommissie presenteert eindrapport fraudezaak Boompjeskade

De bedrijfsvoering bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam moet nu eindelijk eens op orde gemaakt worden. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de enquêtecommissie Boompjeskade die onderzoek deed naar de fraudezaak die speelde met het pand waarin voorheen Waterfront was gevestigd.

De afgelopen maanden nam D66-raadslid Stefan Kroon zitting in de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de omvangrijke fraudezaak “Boompjeskade”. De commissie presenteerde op 29 mei haar conclusies en aanbevelingen. Stefan Kroon: “Het was een pittige klus, die een korte tijd moest worden afgerond. De planning is gehaald en er liggen heldere conclusies en concrete aanbevelingen.”

De commissie verdiepte zich in de ontwikkeling van de gemeentelijke vastgoedorganisatie sinds 2006. Door de commissie werden 16 (oud-)wethouders en ambtenaren onder ede verhoord. Stefan Kroon: “Er was behoorlijk wat mis bij de afdeling vastgoed. De bedrijfsvoering is niet op orde, zelfs niet nadat in de afgelopen tien jaar vele verbetertrajecten zijn uitgevoerd. Veel werkprocessen bestaan in opzet wel, maar worden in de praktijk niet nageleefd. Ook zien we een kloof tussen uitvoering en bestuur: medewerkers zagen knelpunten in systemen en op de werkvloer, maar die signalen kwamen te weinig hogerop terecht. Mede door deze omstandigheden konden bedriegers lange tijd hun gang gaan.”

De fraude kwam begin 2016 aan het licht. De uitbater van een horecazaak aan de Boompjeskade, waar voorheen poppodium Waterfront was gevestigd, betaalde jarenlang geen huur en diende valse facturen in bij de gemeente. De schade bedraagt zo’n 8 miljoen euro. De gemeenteraad stelde een vijfkoppige enquêtecommissie aan om de organisatorische en (politiek-)bestuurlijke kant van deze fraudezaak te onderzoeken. Daarnaast loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de direct betrokkenen.

Op 29 juni vindt in de gemeenteraad over de fraudezaak het debat plaats.

Het volledige eindrapport van de enquêtecommissie is hier te lezen.