Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 maart 2017

Bijzondere schoolgebouwen op waarde schatten

Schoolgebouw

D66 wil voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot sloop van bijzondere schoolgebouwen, omdat ze verouderd zijn of niet meer voldoen aan de eisen van het moderne onderwijs. Een motie hierover kreeg deze week steun van de gehele gemeenteraad. Met de motie willen we ervoor zorgen dat er in de toekomst een zorgvuldigere afweging gemaakt wordt gemaakt, onderbouwd door een gedegen onderzoek naar de erfgoedwaarde.

Cultuurhistorisch onderzoek
Enkele jaren geleden heeft de gemeente een lijst opgesteld met gebouwen die een bijzondere cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde hebben. Ieder jaar krijgt een aantal de monumentenstatus toegewezen. Stefan Kroon, woordvoerder Bouwen: “Met deze lijst kunnen we ook gebouwen die nog niet officieel tot monument zijn benoemd in het vizier houden. Als overwogen wordt een schoolgebouw van deze lijst te slopen, willen we dat de wethouder eerst een onderzoek uitvoert naar de erfgoedwaarde. Als blijkt dat het inderdaad een bijzonder gebouw is, willen we dat creatieve renovatie-oplossingen een serieuze kans krijgen.”

Zoek naar creatieve oplossingen
Toch lijkt er steeds meer waardering te ontstaan voor het Rotterdamse erfgoed. D66 is daar erg blij mee. Het ontbreekt bovendien niet aan expertise op dit gebied. Zo is bijvoorbeeld het onderzoeksbureau Mevrouw Meijer gespecialiseerd in het renoveren van historische schoolgebouwen. 

Kroon: “Bij het gebruik van een karakteristiek, oud pand als schoolgebouw stuit je soms op tegenstrijdige belangen. Denk bijvoorbeeld aan kleine klaslokalen. Maar een bijzonder schoolgebouw dat niet meer helemaal aansluit bij de hedendaagse gebruiksfunctie, moeten we niet achteloos vervangen door iets nieuws. Het is belangrijk dat we ons cultuurhistorisch erfgoed naar waarde schatten. Met creatieve oplossingen kun je het onderwijsbelang en het monumentenbelang bij elkaar brengen.”

Schoolgebouwen van topkwaliteit
D66 streeft naar behoud van monumenten én naar schoolgebouwen van topkwaliteit. Jos Verveen, woordvoerder Onderwijs: “D66 wil de beste leeromgeving voor alle kinderen, met genoeg ruimte, fijne lokalen en een gezond binnenklimaat. Frisse lucht draagt bij aan goede leerprestaties. Hier maakt D66 zich al jaren hard voor. Bij de start van deze collegeperiode hebben we afgesproken 500 miljoen euro te investeren in de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen, onder andere om de luchtkwaliteit in klaslokalen te verbeteren. Juist vanwege die ambitie is het belangrijk dat de gemeente extra goed op haar erfgoed let.”