Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 februari 2017

Loop niet vooruit op groei Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

Gisteren stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit werd tijd: het meest recente bestemmingsplan stamde uit 1961. D66 wilde echter voorkomen dat het nieuwe bestemmingsplan een opmaat zou vormen voor uitbreiding van de geluidscontouren, en diende daarom een amendement in.

Nieuw luchthavenbesluit
De luchthaven wil graag doorgroeien van 1,5 naar 2,4 miljoen passagiers per jaar. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu moet daarvoor een nieuw luchthavenbesluit nemen. Daarin zou bepaald kunnen worden dat de luchthaven meer geluid mag produceren, en dat er dus meer vliegtuigbewegingen zijn toegestaan. De gemeente Rotterdam zal in de loop van 2017 advies uitbrengen over de mogelijke uitbreiding van RTHA. Het ministerie neemt waarschijnlijk nog dit jaar een besluit.

Stefan Kroon, woordvoerder bouwen: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de luchthaven mag groeien binnen de bestaande geluidsgrenzen. Er zit nog wel wat rek in: kijkend naar de huidige bezettingsgraad en stille vliegtuigtypes, kunnen er nog zo’n 300.000 passagiers per jaar bij. Verder dan dat willen wij op dit moment absoluut niet gaan, met het oog op de geluidsoverlast en CO2-uitstoot.”

Niet voorsorteren op uitbreiding
Het bestemmingsplan gaat vooral over de inrichting van luchthaven ‘op de grond’. Denk aan bedrijfsruimte, parkeerplaatsen en retail. Toch liep het bestemmingsplan vooruit op een mogelijke toename van het aantal vluchten: er was een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om uitbreiding van de terminal mogelijk te maken, indien de minister besluit dat RTHA mag groeien. Onwenselijk, vonden D66, SP en GroenLinks. Het amendement om deze wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan te schrappen kreeg steun van een meerderheid van de raad.

Kroon: “Door deze wijzigingsbevoegdheid op te nemen, geven we als raad een verkeerd signaal af. Eigenlijk zeg je daarmee: we vinden het prima om voor te sorteren op uitbreiding van de luchthaven, dus geven we alvast toestemming om een grotere terminal te bouwen. Wij vinden dat de verkeerde volgorde; laten we nou eerst eens kijken hoe het luchthavenbesluit uitvalt. Daarna kunnen we het hebben over de noodzaak van een grotere terminal.”