Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 december 2016

Terugblik 2016: Verdichting, innovatie en erfgoed

Het politieke jaar van Stefan Kroon


In januari werd Stefan Kroon gemeenteraadslid voor D66 Rotterdam, nadat toenmalig fractievoorzitter Salima Belhaj toetrad tot de Tweede Kamer. Als woordvoerder Bouwen, Wonen & Buitenruimte richtte hij zich het afgelopen jaar vooral op verdichting van het centrum, de toekomst van de stad en behoud van groen en cultuurhistorisch erfgoed.

Op naar een levendige binnenstad

De gemeenteraad gaf dit jaar groen licht aan een aantal grote projecten die bijdragen aan de verlevendiging van de stad. Zo stemde de raad tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar in met de komst van het Collectiegebouw. Een nieuw icoon voor Rotterdam, dat ook de vergroening van het Museumpark en omgeving heeft aangejaagd.

Ook ging de raad akkoord met de herinrichting van de Coolsingel. D66 is daar erg blij mee. De Coolsingel wordt autoluwer, met meer comfort voor fietsers en voetgangers. Kroon: “Dit plan draagt bij aan de ambitie om van de binnenstad een prettig verblijfsgebied te maken, de ‘city lounge’. De Coolsingel krijgt meer groen en plekken om lekker te zitten, uit te rusten en te genieten van de stad. Door deze aanpassingen wordt de binnenstad aantrekkelijker voor Rotterdammers, bezoekers en bedrijven.” Om de Coolsingel nog fietsvriendelijker te maken, diende D66 een motie in voor meer fietsparkeerplekken. Kroon: “Onze wethouder Pex Langenberg is al goed op weg om van de fiets hét vervoermiddel van de stad te maken. Daar horen wat ons betreft ook voldoende fietsenstallingen bij. We willen dat die bij de oplevering van de Coolsingel in 2021 gereed zijn.”

Nog meer levendigheid, dat is wat D66 graag wil voor de binnenstad. Verdichting is een mooie strategie om dat te bereiken. Kroon: “Een hogere bevolkingsdichtheid leidt tot een hoger, betaalbaar voorzieningenniveau en een impuls voor de binnenstedelijke economie. Daarom dienden we een motie in om nog meer woonruimte toe te voegen in de binnenstad.” Ook de Woonvisie draagt bij aan deze ambitie, net zoals de komst van de Zalmhaventoren in het Scheepvaartkwartier.

Innovatie: stad in ontwikkeling

Rotterdam is constant in ontwikkeling. De bevolking groeit, steeds meer bedrijven weten Rotterdam te vinden en er komen nieuwe mobiliteitsvraagstukken bij. D66 riep daarom in een motie op tot een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Kroon: “De stadsvisie die nu gebruikt wordt, stamt uit 2007. Het merendeel van die plannen is inmiddels uitgevoerd (zoals het Stationsgebied), in uitvoering (zoals Hart van Zuid en het Stadionpark) of is komen te vervallen. Daarom vinden we dat het tijd is voor een nieuwe, ambitieuze stadsvisie, bedacht door professionals én de Rotterdammers. De stadsvisie is ook een handreiking aan ondernemers, investeerders en andere partners van de gemeente.”

Bij een toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling hoort ook het verkennen van innovatieve bouwconcepten. D66 verzocht het college in een motie daarnaar op zoek te gaan, bijvoorbeeld door te experimenteren met drijvend bouwen. Daarnaast stelde D66 schriftelijke vragen over het stimuleren van Rotterdammers om zelf wateroverlast tegen te gaan. Kroon: “Bewoners kunnen bijvoorbeeld infiltratiekratten plaatsen in hun eigen tuin. Daarmee voorkom je dat de tuin onder water loopt, het riool overbelast raakt en vies rioolwater in de singels belandt.”

Koester groen en cultuurhistorisch erfgoed

D66 kijkt niet alleen vooruit; ook cultuurhistorisch erfgoed heeft onze aandacht. Op initiatief van D66 blijft het historische Zuiderziekenhuis D66 behouden. Het terrein wordt nu omgetoverd tot een groene woonwijk en in het karakteristieke Poortgebouw komt een gymnasium.

Ook maakt D66 zich al jaren hard voor een tweede leven voor de Hofbogen. En met succes: in de bogen rondom het oude station Hofplein vind je nu hippe horeca en winkels en het dak wordt binnenkort omgetoverd tot een park. Na een motie van D66 wordt bovendien gekeken of ook de laatste boog, over het Noorderkanaal, aangepakt kan worden.

Daarnaast zette D66 zich in voor behoud van het historische Veerhuis in Delfshaven, een waardevol tegeltableau uit zwembad De Zeehond in Rozenburg en de groene Molenweide in Hillegersberg. Kroon: “Niet alleen de grote nieuwbouwplannen zijn van belang; juist ook kleine groene plekjes en minder opvallende historische bouwwerken zijn van grote waarde voor een stad als Rotterdam.”