Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2015

“Collectiegebouw aanwinst voor Rotterdam”

De gemeenteraad van Rotterdam heeft vanavond positief besloten over de komst van een nieuw collectiegebouw in Rotterdam. Jos Verveen, cultuurwoordvoerder voor D66, en Nils Berndsen, woordvoerder ruimte voor D66, hebben zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een goede ruimtelijke inpassing van het collectiegebouw en het wegnemen van bezwaren. Het museum beheert namens de (Rotterdamse) gemeenschap een miljardencollectie en dat cultureel erfgoed dient goed en veilig opgeslagen te worden. De fractie is daarbij trots op de samenwerking tussen gemeente, Boijmans van Beuningen en Stichting De Verre Bergen die een flink deel van de financiering voor haar rekening neemt.

Door deze samenwerking kon in plaats van een gesloten depot op een locatie aan de rand van of buiten de stad gekozen worden voor een voor publiek toegankelijk openbaar depot. Ook in de ruimtelijke inpassing van het voorstel zag de fractie geen onoverkomelijke bezwaren. De ingreep in het park moet wel gecompenseerd worden door verdere vergroening van de directe omgeving. De fractie ziet het Collectiegebouw als een potentieel nieuw icoon voor Rotterdam en stemde daarom, uitgezonderd Gerda Eeuwijk, voor het voorstel en wenst de initiatiefnemers alle succes bij de realisatie. Wethouder Adriaan Visser ziet uit naar de opening van het Collectiebouw:  “Rotterdam krijgt met het Collectiegebouw een nieuw icoon waar de stad van gaat profiteren. De komst van het Collectiegebouw zal het culturele cluster in het Museumpark versterken en draagt bovendien bij aan een levendige binnenstad, belangrijk voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden en investeerders. En minstens even belangrijk: de gemeentelijke kunstcollectie, de collectie van alle Rotterdammers, is veiliggesteld en publiek toegankelijk.”