Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 december 2014

Volledig transparante begroting essentieel voor Right to Challenge

Hoe kun je bewoners uitdagen voorzieningen in hun wijk of buurt over te nemen en werkelijk uiting te geven aan de behoefte om te doen aan zelfbeheer? De ‘Right to Challenge’ is dan ook opgenomen in het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. D66 Rotterdam is hier dan ook groot voorstander van omdat de overheid hiermee vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Ook kan de Right to Challenge ertoe leiden dat voorzieningen tegen lagere kosten gerealiseerd kunnen worden dan wanneer de overheid deze organiseert. Om mensen werkelijk de instrumenten te geven dit te doen dient openheid gegeven te worden over wat voor inzet de overheid pleegt en welke kosten daarmee gepaard gaan.

Dat was het uitgangspunt van de motie ‘Transparante Right to challenge’ die D66 Rotterdam heeft ingediend tijdens de begrotingsraad in november. “Als de gemeente vertrouwen in bewoners heeft om bepaalde voorzieningen zelf op zich te nemen, dan hoort daar volgens de fractie ook transparantie over de kosten bij”, aldus Salima Belhaj. Op basis van de input van de gebiedscommissie Delfshaven, die aangaf dat ‘open spending’ de manier is om te komen tot transparantie, diende de fractie de motie in. Deze werd met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. “Er komt een dag dat de begroting van de gemeente voor alle Rotterdammers net zo leest als de kassabon van de supermarkt. De eerste stap hebben we nu in ieder geval gezet,” aldus Salima Belhaj.