Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2013

D66: Voldoet Het Nieuwe Stadion (HNS) aan UEFA-eisen?

Voldoet Het Nieuwe Stadion (HNS) aan UEFA-eisen? De fractie van D66 heeft gisteren een paar aanvullende vragen gesteld over de mate waarin Het Nieuwe Stadion (HNS) voldoet aan de UEFA-eisen. De besluitvorming over (financiële) ondersteuning van de komst van het stadion vindt plaats op donderdag 11 juli 2013.

Hier treft u de vragen aan:

In de brief van 4 juni 2013 stelt de UEFA dat nog onvoldoende details bekend zijn over het definitieve ontwerp van HNS om te kunnen beoordelen of het plan volledig voldoet aan de (veiligheids)eisen van de UEFA bij de organisatie van finales en evenementen. Het CDA vroeg hier ook al naar, menen wij.

1. Hoe garandeert het College dat HNS aan alle UEFA-eisen voldoet bij oplevering?

In de commissievergadering van 2 juli 2013 heeft D66 gevraagd of de wijze waarop het stadion is ingepast in de omgeving voldoet aan de eisen op het gebied van ‘crowcontrol’. Het Nieuwe Stadion lijkt op een ruimtelijke manier ingepast die minder geschikt lijkt voor de (veilige) beweging van grote groepen mensen, maar wij zijn natuurlijk een veiligheidsspecialisten.

2. Heeft de politie advies uitgebracht over de locatie van het stadion in termen van veiligheid en zo ja, hoe luidde dat advies?

De UEFA stelt in haar brief van 4 juni 2013:

“The orientation and positioning of the stadium could be improved to better comply with UEFA requirements for event overlays during major events.”

3. Wat bedoelt UEFA concreet met deze observatie? Wat kan eventueel worden gedaan om beter aan genoemde eisen te voldoen? Wie draagt deze kosten?

Tot slot stelt de UEFA in dezelfde brief dat de 2-laags parkeergarage onder het stadion uit oogpunt van veiligheid niet gebruikt mag worden bij belangrijke finales en evenementen. In de EUFA-eisen voor finales (http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/03/26/840326_DOWNLOAD.pdf)* wordt echter ook gesteld dat er minimaal 1500 parkeerplaatsen (zeer) nabij het stadion moeten zijn.

 4. Hoe hiermee om te gaan en wie draagt de eventuele kosten van deze (extra) voorzieningen?

 

*Met dank aan: Feyenoord Fanzine Lunatic News: http://www.lunaticnews.nl/stadionplannen/geen-internationale-voetbalevenementen-in-hns/