Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2013

Rotterdam moet verkeersveiliger

Er moet in Rotterdam serieus nagedacht worden over nieuwe manieren om de stad verkeersveiliger te maken, 350 zwaar gewonden en 52 doden per jaar is een schrikbarend hoog aantal. Hier mogen we niet langer in berusten”, aldus Brenda Dirkse, woordvoerder verkeer van D66 Rotterdam. Onlangs berichtte het Rotterdams Dagblad dat het aantal doden en gewonden in de regio vorig jaar steeg. Eerder al riep de fractie op tot het openbaar maken van de blackspots, dat zijn verkeerskruispunten waar bovengemiddeld veel gewonden en doden vallen.

In Rotterdam zijn veel problemen met automobilisten die te hard rijden en die doorrijden bij zebrapaden. In antwoord op vragen van Leefbaar Rotterdam over de verkeersveiligheid, gaf het college onlangs aan niet genoeg capaciteit te hebben om actiever te gaan controleren op verkeersovertredingen. “D66 Rotterdam vindt dat het college moet onderzoeken hoe de inrichting van onze wegen kan bijdragen aan grotere verkeersveiligheid. Een betere inrichting van bijvoorbeeld de Coolsingel, waar nu vaak veel te hard wordt gereden, kan het roekeloze gedrag van automobilisten aanpakken”, vervolgt Dirkse. D66 Rotterdam verwacht van het college dat zij onderzoekt hoe het aantal verkeersdoden en gewonden teruggedrongen kan worden. Hierbij zou het college verder moeten kijken dan cameratoezicht en surveillance van de politie. Ook andere factoren die een rol spelen in het verkeer, zoals de inrichting van de wegen, moeten onder de loep genomen worden.

De fractie heeft om een debat gevraagd over de verkeersveiligheid, waarin ze het college zal vragen naar de maatregelen die de stad neemt om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen.

 

[1] Op verzoek van D66 Rotterdam publiceerde de gemeente in 2012 alle blackspots op haar website. De website lijkt sindsdien echter niet meer ge-update te zijn en relevante informatie lijkt te ontbreken.