Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juni 2013

D66: Stop met Rotterdamwet

D66 Rotterdam ziet geen reden om door te blijven gaan met het weren van bijstandsgerechtigden in zwakke wijken. 8 Jaar experimenteren met de Rotterdamwet heeft de wijken op Zuid niet veiliger of sociaal sterker gemaakt, blijkt uit onderzoeken van diezelfde gemeente”, aldus Brenda Dirkse, woordvoerder wonen van D66 Rotterdam. De sociaal liberalen willen dat de gemeente haar energie steekt in maatregelen die wél werken, zoals het aanpakken van huisjesmelkers.

De gemeenteraad boog zich op woensdag over nieuwe Rotterdamwet-maatregelen, waaronder een verbod op kamerverhuur in wijken op Zuid. Niet alleen kortzichtig, omdat uit onderzoeken blijkt dat met de Rotterdamwet de gestelde doelen helemaal niet zijn bereikt, maar vooral ook heel onverstandig. Dirkse: “Goede ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor de huisvesting van studenten en tijdelijke arbeidsmigranten, worden hiermee onmogelijk gemaakt”. De fractie wil dat de gemeente haar energie steekt in het beschermen van de inwoners van Zuid tegen illegale verhuur van slechte woningen, waardoor overlastsituaties ontstaan, in plaats van zich blind te staren op repressieve maatregel die niet werken.

In Rotterdam-Zuid zijn veel woning in het bezit van notoire huisjesmelkers. Er is vaak sprake van illegale overbewoning in woningen die in zeer slechte staat verkeren. Daardoor ontstaat niet alleen overlast in de toch al kwetsbare wijken op Zuid, maar worden mensen die zich vaak net gevestigd hebben in Nederland bovendien uitgebuit.