Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juni 2013

D66 feliciteert Schaatsbaan Rotterdam

De fractie van D66 in Rotterdam feliciteert Stichting Sportland met het winnen van het stadsinitiatief met haar voorstel voor een 400-meter schaatsbaan in Rotterdam. De realisatie van een 400-meter schaatsbaan was een wens die al geruime tijd bestond bij veel Rotterdammers. In de college-periode 2006 – 2010 stond de schaatsbaan nog in het coalitie-akkoord, maar politieke partijen stelden gedurende de rit toch andere prioriteiten. Twee jaar geleden werden nog meer dan 5.000 handtekeningen aangeboden aan het College van B&W om steun te betuigen voor de realisatie van een professionele baan.

Van alle grote steden is Rotterdam de enige zonder 400-meter ijsbaan en diverse onderzoeken laten zien dat een schaatsbaan met gemak op jaarbasis op honderdduizenden bezoekers kan rekenen. Daarom is D66 blij dat via het stadsinitiatief er nu eindelijk een 400-meter schaatsbaan komt. Extra bijzonder vindt de fractie dat – door de Rotterdammers zelf nu de touwtjes in handen zijn gegeven – de baan sneller en goedkoper kan worden gerealiseerd dan als de gemeente het project zelf ter hand had genomen. De overdekte schaatsbaan wordt dit jaar nog geopend! Voor meer informatie: www.schaatsbaanrotterdam.nl

D66 hoopt dat ook de 5 bijzondere initiatieven die nu niet in de prijzen zijn gevallen alsnog kans maken op realisatie en verwacht dat de gemeente zich hier in ondersteunende sfeer voor zal inspannen, zoals ook bij het initiatief ‘Uit je eigen stad’ in 2012 is gebeurd. Voor D66 is de gedachte achter het stadsinitiatief, ruimte creëren voor initiatieven van ondernemende Rotterdammers, belangrijker dan de wedstrijd. D66 gelooft erin dat als er meer ruimte komt voor initiatieven uit de stad en de gemeente een meer ondersteunende rol inneemt in plaats van zelf plannen initieert, dit enorme kosten bespaart, betere plannen oplevert en de stad veel aantrekkelijker maakt. Daarom heeft D66 ook het initiatief genomen om het fenomeen stadsinitiatief te lanceren. D66 bedankt alle 120 initiatiefnemers en wenst ook hen veel sterkte bij het realiseren van hun droom voor de stad. Ook bedankt D66 alle 40.000 Rotterdammers die gestemd hebben op hun favoriete stadsinitiatief en de 600 mensen die blanco hebben gestemd. Uiteraard zal ook dit jaar het stadsinitiatief, net als in 2012, worden geevalueerd en wordt daarbij net als vorig jaar ook de mening van Rotterdammers betrokken.

 

Meepraten over het stadsinitiatief?

Lees hier de blog van Jos Verveen op Midden in Rotterdam.