Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 mei 2013

Oplossing voor nieuw skatepark Westblaak

Er is een oplossing gevonden voor de herontwikkeling van het Skatepark aan de Westblaak. Het College van B&W heeft in overleg met D66, PvdA en Leefbaar Rotterdam besloten het nieuwe park niet zelf te ontwerpen, maar de opdracht neer te leggen bij partijen als AIR en het NAi (sinds kort ‘Het Nieuwe Instituut’). Zij gaan in samenwerking met de gebruikers – die in opstand kwamen tegen het ontwerp van de gemeente – op zoek naar een vernieuwende invulling van het park, waarbij ingespeeld zal worden op de laatste trends in de skatesport. De politieke partijen willen dat het Skatepark nationaal en internationaal weer een visitekaartje van de stad wordt, zoals dat destijds ook bij de opening van Skatepark Westblaak het geval was.

De gemeente heeft in totaal 900.000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van het park, waarvan 600.000 euro afkomstig van de deelgemeente Centrum. Die besloot deze week het College van B&W in financiële zin een handje te helpen. Ook wordt gesproken met sponsors. Gesprekken tussen de gemeente en de gebruikers van het skatepark leidden de afgelopen maanden niet tot een breed gedragen ontwerp voor een nieuw park. D66, PvdA en Leefbaar Rotterdam hebben daarom in overleg met het college besloten de herontwikkeling van het park over te dragen aan professionals uit de stad. Nauwe samenwerking met de verschillende skaters in de stad is daarbij het voornaamste uitgangspunt. Deze samenwerking zou moeten leiden tot een vernieuwend skatepark, dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen in de skatesport in al haar verschijningsvormen – van skateboarders en inliners tot bmx’ers – aldus de fracties.

Het skatepark aan de Westblaak dreigde vorig jaar definitief gesloten te worden, omdat de toestellen in slechte staat waren. Op verzoek van de gemeenteraad is toen snel gezocht naar een tijdelijke oplossing, zodat de skaters gebruik konden blijven maken van het park, totdat een nieuw ontwerp gerealiseerd zal worden.