Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 mei 2013

D66: nog geen besluit nieuw stadion

D66 Rotterdam heeft kennis genomen van het besluit van het College van B&W om geld te reserveren voor een nieuw voetbalstadion, en voor investeringen in het stadionpark die hiermee samenhangen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te bepalen of er daadwerkelijk geld wordt vrijgemaakt om de komst van een nieuw stadion te ondersteunen. De fractie van D66 heeft nog geen standpunt ingenomen.

Op voorstel van D66 en met steun van een meerderheid van de gemeenteraad wordt op dit moment onafhankelijk onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de verschillende stadion-varianten, waaronder die van Red de Kuip. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de risico’s die de gemeente loopt indien zij besluit garant te staan voor een bedrag van 165 miljoen euro en voor 30 miljoen grond aan te kopen, naar de commerciële uitgangspunten die de stadiondirectie in haar businesscase hanteert en naar de bouwtechnische haalbaarheid. De fractie kijkt uit naar de uitkomsten van deze studies en komt pas na bestudering ervan en het debat hierover in de gemeenteraad tot een oordeel.

D66 Rotterdam neemt in haar afweging niet alleen de financiële risico’s voor de gemeente Rotterdam mee, maar ook het gegeven dat een mogelijk besluit voor een nieuw stadion ook leidt tot noodzakelijke investeringen in de infrastructuur rondom het nieuwe stadion. De fractie van D66 wil niet dat deze investeringen te veel ten koste gaan van noodzakelijke investeringen in de binnenstad van Rotterdam. In tijden waarin elk dubbeltje twee keer omgedraaid moet worden, moeten dergelijke afwegingen zorgvuldig gemaakt worden. Voor D66 Rotterdam is de komst van een nieuw stadion dan ook absoluut geen uitgemaakte zaak.