Steun ons en help Nederland vooruit

Campagneleider gezocht

D66 Rotterdam zoekt een campagneleider voor de verkiezingen van 2021!

In maart 2021 gaan we weer met zijn allen naar de stembus. Het wordt hoe dan ook een bijzonder verkiezingsjaar. We zullen ontdekken wat de opbrengst is van 4 jaar regeren, we kiezen een nieuwe lijsttrekker en uiteraard zal corona een grote invloed hebben op de campagne en de manier waarop we gaan stemmen. In aanloop naar de verkiezingen zal ook D66 Rotterdam flink campagne voeren en daarom zijn we op zoek naar een campagneleider: iemand die zich niet snel uit het veld laat slaan en op creatieve manieren D66 op de kaart weet te zetten – ook wanneer corona de mogelijkheden inperkt. Interesse? App Agnes (06-10395356) voor meer informatie en meld je uiterlijk 13 september aan. Hieronder vind je de volledige profielschets en procedure. Let op: deze campagneleider wordt alleen benoemd voor de verkiezingen van 2021.

 Profielschets campagneleider TK2021

Basisvereisten en drijfveren

De campagneleider is toegewijd en loyaal aan D66. Hij/Zij bezit een flinke portie energie om de afdeling van D66 Rotterdam te motiveren en enthousiasmeren voor campagne-activiteiten en weet deze energie ook om te zetten in concrete campagne-acties. De campagneleider heeft een aanpak-mentaliteit en is in staat eigenstandig nieuwe ideeën te ontwikkelen. Daarnaast heeft de campagneleider sterke communicatieve kwaliteiten en weet deze voor zijn/haar netwerk en binnen de afdeling in te zetten. De campagneleider heeft bij voorkeur al campagne-ervaring van vorige verkiezingen. Een campagneleider moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn/haar taken als campagneleider en moet, zeker in de laatste weken voorafgaand aan de verkiezingen, flexibel met deze tijd om kunnen gaan. Het werk van een campagneleider zal in het najaar zo’n 4-8 uur per week in beslag nemen (oplopend vanaf september) en in Q1 van 2021 kan dat oplopen tot zo’n 20 uur per week. Deze uren vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag ’s avonds als in het weekend.

Taken en verantwoordelijkheden

De campagneleider zal de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021 voor Rotterdam leiden. De randvoorwaarden voor de campagne worden geschapen door het Landelijk Bureau en het bestuur van D66 Rotterdam en binnen die randvoorwaarden heeft de campagneleider de strategische ruimte om de campagne naar eigen inzicht in te vullen. Dit in goed overleg met het bestuur en de eigen permanente-campagne-commissie. De campagneleider denkt binnen deze randvoorwaarde samen met de permanente campagne-commissie een strategie voor de campagne uit, bedenkt communicatie- en promo-uitingen en is het eerste aanspreekpunt voor de afdeling ten aanzien van die campagne. De campagneleider zorgt voor een goede uitvoering van deze strategie, is zichtbaar bij de activiteiten en stuurt aan/brengt in beweging. Het bestuurslid Permanente Campagne van D66 Rotterdam zal hierin een faciliterende rol innemen en onderhoudt het contact met het Landelijk Bureau. Wanneer nodig zullen zij periodiek overleg voeren.

Benodigde competenties

Visionair: De richting en de doelen van de campagne van D66 op aansprekende wijze kunnen overbrengen en conceptueel kunnen denken.

Initiatiefnemer: Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen.

Communicatief vaardig: Ideeën en informatie helder en geordend communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

Enthousiast: Weet eigen enthousiasme en energie over te brengen op groepen mensen en deze daardoor te bewegen tot actie.

Netwerkgericht Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten.

Verbinder: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

Overtuigend: Anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier enthousiast voor te maken.

Stressbestendig: Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.

Verantwoordelijk: Verantwoording nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van de verplichtingen dragen.

Betrouwbaar: In deze belangrijke periode is het van belang dat we op iemand kunnen bouwen.

Resultaatgericht: Het goed neerzetten van onze partij en het behalen van een goed resultaat is het doel.

Kandidaten dienen op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal een half jaar lid te zijn van D66. In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verkregen van het bestuur. De kandidaat heeft tevens aan de contributieverplichtingen voldaan.

Laatst gewijzigd op 14 augustus 2020